პროგრამები

ჩვენ ადვოკატირებას ვუწევთ

ჩვენ საზოგადოებას ვაცნობთ რა არის ღია მთავრობისა და ღია მონაცემების როლი გამჭვირვალე და ჩართულ საზოგადოებაში.

ჩვენ ვასწავლით

ჩვენ ვთანამშრომლობთ ორგანიზაციებთან იმისთვის, რომ ვიზუალურად გამოსახული მონაცემების საშუალებით გავაძლიეროთ მათი ადვოკატირების კამპანიები.

ჩვენ ვქმნით

ჩვენ ვქმნით ხელსაწყოებს, ვიზუალიზაციებს და მონაცემებს, რომელიც გვიამბობს ამბებს, გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და უბიძგებს მათ მოქმედებისა და ჩართულობისკენ.